Mogome Mirino Per farti trovare

türkçe'de belirtme durumu ekinin öğretimi üzerine bir

related results about 50.

Türkçe'de-E 1-İ Durum Eklerinin - dergipark.gov.tr

Türkçe'de-E 1-İ Durum Eklerinin ... alınan belirtme ve yönelmenin üzerine geldiği fıillerle doğrudan bir il ... da ifade etmek gerekirse belirtme ekinin ...
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/73591

Türkçe’de Belirtme Durumu Ekinin

Ülkemizde gerek ikinci dil gerekse anadili olarak Türkçe dilbilgisi öğretiminde dilbilim kuramlarına dayalı bir ders gereci bulmak oldukça güçtür.
http://www.turkcede.org/yeni...belirtme-durum-ekinin-ogretimi-uzerine.html

Türkçe'de şapka işaretinin kullanımı …

Türkçe'de şapka işareti olarak bilinen ... Toplumun büyük bir kesimi şapkanın ... Nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle ...
https://teyit.org/turkcede-sapka-isaretinin-kullanimi-kalkti-mi

Yabancılara Türkçe Öğretimi - …

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin Kiplik Öğretimi Üzerine ... Türkçe’de Belirtme Durumu Ekinin ... Makaleler Üzerine Bir ...
http://turkcede.org/yeni-ogrenenlere-turkce-ogretimi.html?start=180

LEARNERS AND TEACHERS - turkofoni.org

yard.doÇ.dr. kerİme ÜstÜnova eklerİn ÖĞretİmİ Üzerİne bİr İkİ sÖz uludaĞ uni. ... tÜrkÇe'de belİrtme durumu ekİnİn ÖĞretİmİ Üzerİne bİr ...
http://www.turkofoni.org/tr/turkish-helps-learners-and-teachers

Aydın, Ö. 1997. Türkçede belirtme

Aydın, Ö. 1997. Türkçede belirtme durumu ekinin öğretimi üzerine bir gözlem. Dil Dergisi, 52, 5-17.
http://www.academia.edu/151152/Aydın_Ö._1997._Türkçede_belirtme_durumu...

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde …

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkçe Dil Bilgisi Betimlemelerinin Görünümü Yazan: Özgür Aydın
https://www.turkcenindirilisi.com/dil-bilgisi/ikinci-dil-olarak...

Bir isim tamlamasında iyelik ekinin

10/07/2018 · BİR İSİM TAMLAMASINDA İYELİK EKİNİN DÜŞMESİ. ÜZERİNE BİR GÖRÜŞ* ... Peki Türkçe’de iyelik eki olmadan ... Bu durumu bir de gramer ...
https://www.scribd.com/document/71017351/Bir-isim-tamlamasında...

Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi Üzerine Bir Bibliyografya ...

o Baba, M. Okan, "-EDurum Eki Üzerine Bir Deneme", TDD, S.88, ... "Eski Anadolu Türkçesindeki Belirtme Durumu ( Accusatius ) Ekinin Kökeni ... "Türkçe'de-raq, ...
http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI TURK DILI/erhan_solmaz_turkiye_turkcesi...

Tümcede Sözcük Dizilişi - …

Header Alt Arkaplan. Header Alt Yazı. Footer Üst Arkaplan
https://www.turkcenindirilisi.com/dil-bilgisi/tumcede-sozcuk...