Mogome Mirino Per farti trovare

felsefe öğretiminde kavram karikatürlerinin kullanımı use

related results about 49.

Probleme dayalı öğrenme (pdö) …

Probleme dayalı öğrenme (pdö) yönteminin kavram karikatürleriyle birlikte kullanımı: fen ve teknoloji dersi etkinliği
http://www.academia.edu/387568/Probleme_dayalı_öğrenme_pdö_yönteminin...

ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDE 5. SINIF FEN VE …

Teknoloji Dersi Canlılar ve Hayat Ünitesi Öğretiminde Kavram ... Bu çalımanın amacı kavram karikatürlerinin kavram ... method are used in the ...
http://kisi.deu.edu.tr/oguz.serin/tez/esra_baysari.pdf

Servet-i Fünun Sanatçıları Kavram Analiz

Edebiyat kavram haritası ÖABT TDE Türk Dili ... it is being used as an ... Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı. 213.
https://kavramharitasi.wordpress.com/2014/09/17/servet-i-funun...

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ “IŞIK VE SES” ÜNİTESİNİN ...

THE EFFECT TO STUDENTS' ACADEMIC SUCCESS OF THE USE OF ... ve Ses” ünitesinin öğretiminde kavram karikatürlerinin ... Matematik Öğretiminde Kullanımı ...
http://sbedergi.erciyes.edu.tr/2011-2/6- _113-124. syf._.pdf

Çocuk Karikatürlerinde Maddenin Tanecikli Yapısı

Tanecikli Yapısı Ünitesindeki Kavramların Öğretiminde Öğrenci Ürünü Karikatürlerin Kullanımı” adlı yüksek ... Kavram karikatürlerinin öğretimde ...
http://www.tused.org/internet/tused/ARCHIVE/v10/i1/tusedv10i1s10.pdf

Makale » DergiPark

Bu araştırmada, felsefe öğretiminde kavram karikatürlerinin kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ...
http://dergipark.gov.tr/mkusbed/issue/31632/303319

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE KAVRAM

... which can be used ... fen öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrencilerin akademik ... yönteminin kavram karikatürleriyle birlikte kullanımı: ...
http://www.academia.edu/6760183/FEN_VE_TEKNOLOJİ_DERSİNDE_KAVRAM...

The Effect of the Concept Cartoons to the Students of …

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin ... ekonomi, coğrafya, tarih hukuk, felsefe, siyaset ... diyalogların kullanımı etkinliğinin fark ...
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/aeukefd/article/download/5000086812/...

Kavram Karikatürleri Destekli Probleme Dayalı Öğrenme ...

learning has been used as data ... fen öğrenmede kavram karikatürlerinin kullanımı ilk kez ... Teknoloji öğretiminde kavram ...
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/132740-20120430101521-inel...

Kavram Karikatürlerinin Mobil ... - …

Kavram Karikatürlerinin Mobil Öğrenme Ortamında Ulaştırılmasının Ortaöğretimde İngilizce Deyim Öğrenmeye Etkisi
http://dergipark.gov.tr/yyuefd/issue/28496/340217