Mogome Mirino Per farti trovare

Türkiye Türkçesinde Sözcük Grupları ve Öğretimi Üzerine

related results about 50.

Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi

Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçe'sinin Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Çeşitleri (sentaks) Bakımından Karşılaştırılması 24.02.2009 Göster
http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_list.php?psearch=gruplar%FD

Türkiye Türkçesinde Sözcük Grupları ve

11/07/2018 · Download Citation on ResearchGate | Türkiye Türkçesinde Sözcük Grupları ve Öğretimi Üzerine | Bu calismanin amaci; Turk dil bilgisinin tartismali alanlarindan biri olan sozcuk gruplarinin Turkce dil bilgisi terimleri sozluklerindeki, Turk dil bilgisi kitaplarindaki, Turkce ogretimi kaynak kitaplarindaki, ilk ve ortaogretim ...
https://www.researchgate.net/publication/269738625_Turkiye...

Atatürk Üniversitesi Türkiyat …

Nesrin FEYZİOĞLU Gelin Ağıtları Üzerine Bir Değerlendirme Ss, ... Erhan DURUKAN Türkiye Türkçesinde Sözcük Grupları ve Öğretimi Üzerine Ss, ...
http://www.turkiyatjournal.com/English/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=43

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SÖZCÜK

tÜrkİye tÜrkÇesİnde sÖzcÜk gruplari ve ÖĞretİmİ Üzerİne / word groups and their teaching in turkey turkish language
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunitaed/article/view/1020002696

Makale » DergiPark

%0 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SÖZCÜK GRUPLARI VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE %A Erhan Durukan %T TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SÖZCÜK GRUPLARI VE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi %P 1300-9052- %V 17 %N 43 …
http://dergipark.gov.tr/ataunitaed/issue/2882/39773

Word Groups And Their Teaching In Turkey Turkish …

3 Cengiz Alyılmaz, Türkçede Fiil Deyimleri ve Öğretimi Üzerine, Türk Dili, S: 620 (2003), s. 148. grupları ve öğretimi konusu ele alınmıştır. Çalışmada sözcük
http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/780447285_Erhan DURUKAN.pdf

Dilbilgisi Yazımı ve Öğretimi | …

Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve Bunun Öğretimi İle İlgili Meseleler”. IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II. Ankara. TDK Yay.:2049-2082. IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II. Ankara. TDK Yay.:2049-2082.
http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/view/23

SÖZCÜK ÖBEĞİ OLARAK CÜMLE VE BİR ÖBEK ÖNERİSİ

grupları) ise yargısız sözcük dizileridir. O hâlde baĢlık bir paradoksu içeriyor diye O hâlde baĢlık bir paradoksu içeriyor diye düĢünülebilir. Oysa Ģu son cümle bile baĢlıktaki duruma örnektir. Cümleler de
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/264598

Türkiye Türkçesi - turkoloji.cu.edu.tr

Türkiye Türkçesinde Zarf-Fiil Cümlelerinde Sözcük Sıralaması Üzerine Link Başkurt Türkçesi İle Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış
http://turkoloji.cu.edu.tr/kavram_dizini/turkiyeturkcesi_list.php?orderby=...

TÜRKÇEDE KAPALI BİÇİM BİRİMLERİN …

19 Adamovic’e (2014) göre, +gil, aitlik eki +ki ve çokluk eki +lar’ın birleşiminden oluşan +kiler ekinin kısalmasından meydana gelmiştir. 20 Alkaya, Türkiye Türkçesinde ve Türk Lehçelerinde İyelik Ekinden Sonra Kullanılan +lAr Çokluk Eki Üzerine adlı çalışmasında bu sıra dışı durumun, iyelik ekli akrabalık ...
http://www.academia.edu/29584037/TÜRKÇEDE_KAPALI_BİÇİM_BİRİMLERİN...