Mogome Mirino Per farti trovare

Etik Kurul Başvuru Formu

related results about 50.

Etik Kurulu - Tıp Fakültesi - Marmara …

ETİK KURUL- GÜNCEL BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ... Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı
https://tip.marmara.edu.tr/etik-kurulu

Etik Kurul - Klinik Araştırmalar

Etik Kurul Başvuru Ücretleri; Etik Kurul Yıllık Faaliyet Raporu Bildirim Formu; Etik Kurul Karar Örneklerinin İletilmesine Dair Üst Yazı Örneği;
http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar

EÜTF Araştırma Etik Kurulları

Ø Form 15 - Etik Kurul Biligilendirme Formu. Çalışmalara ait her türlü bilgilendirme (Örneğin protokol değişiklikleri, Güvenlilik raporları, altı aylık ...
http://www.aek.med.ege.edu.tr/klinik/bilgi.html

Başvuru - Etik Kurul

Etik Kurul Başvuru Formu. Ankara Üniversitesi Etik Kuruluna, araştırma amacıyla kimler başvurabilir? Ankara Üniversitesi bünyesinde yapılması tasarlanan ...
http://etikkurul.ankara.edu.tr/basvuru

Koç Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik

Koç Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu - Başvuru. ... Başvuru formu ile birlikte diğer ilgili belge ve formların da teslim edilmesi gereklidir.
https://vprd.ku.edu.tr/tr/irb/chr/kaek/basvuru

Hacettepe Üniversitesi Etik Kurulları ve …

Etik Kurul. Kurul Üyeleri; Mevzuat; Etik Kurul Başvurusu; HÜ Etik Komisyonu. ... Veri Paylaşımı İçin Aydınlatılmış Onam Formu; Örnek Başvuru Dosyas ...
http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/basvuru.php

Etik Kurul Başvuru Formları - Klinik …

Etik Kurul Başvuru Formlar ... 4---UZMANLIK-TEZLERİ-VEVEYA-AKADEMİK-AMAÇLI-YAPILACAK-TIBBİ-CİHAZ-KLİNİK-ARAŞTIRMALARI-BAŞVURU-FORMU.docx (80,69 KB)
https://klinikarastirmalaretikkurul.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/7/etik...

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar …

Etik Kurul Başvuru sonucu 3 ay içinde ... Çalışma sırasında yapılan bütün değişikler için “DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU”nun doldurulup ...
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/itf-klinik-arastirmalar-etik-kurulu

Etik Kurul - Bir başka Ankara …

Başvuru; Etik Kurul Üyeleri; Yönerge; Karar Örnekleri; Kaynak Yayınlar; Linkler; İletişim; Örnek Onam Formu; Ankara Üniversitesi;
http://etikkurul.ankara.edu.tr

Başvuru Formları-Etik Kurul | UÜTF …

Başvuru Formları - Etik Kurul. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Girişimsel Olmayan Araştırmalar için Başvuru Formu ve ...
http://etikkurul.uludag.edu.tr/basvuru-formlari-etikkurul.htm