Mogome Mirino Per farti trovare

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz

related results about 50.

Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji Bir

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz - Çukurova Üniversitesi Türkoloji ... mekansal imaj üzerine bir deneme - Gazi Üniversitesi Mühendislik ...
https://www.yumpu.com/tr/document/view/15410095/cuvasca-cok-zamanl...

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz | …

11/08/2013 · Yazan: Yard. Doç. Dr. Kerime Üstünova Özet Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir. Gerek yeni kavramlara karşılık yaparken, gerek ...
http://turkcemre.blogspot.com/2013/08/eklerin-ogretimi-uzerine-bir-iki...

National Education - Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

... (İki makale hakemi) ... Türk Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Söz Varlığı ... Kore Dili Programında Söz Varlığının Öğretimi :
http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/210.pdf

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz

EKLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İKİ SÖZ ∗ Yard. Doç. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA ÖZET Türkçe, yapı bakımından sondan eklemeli bir dildir.
http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/kerime_ustunova_eklerin_ogretimi.pdf

Türkçe öğretimi Research Papers - …

Bu bildiri Almanya’da Türkçe ana dili derslerinde söz- cük öğretimi ve ... bir önsöz ve on iki ... öğretimi üzerine yapılacak ...
http://www.academia.edu/Documents/in/Turkce_ogretimi

EKLERİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İKİ SÖZ

173 u.Ü. fen-edebİyat fakÜltesİ sosyal bİlİmler dergİsİ yıl: 5, sayı: 6, 2004/1 eklerİn ÖĞretİmİ Üzerİne bİr İkİ sÖz kerime ÜstÜnova*
http://home.uludag.edu.tr/users/ucmaz/PDF/fen-ed/htmpdf/2004-1/M9.pdf

LEARNERS AND TEACHERS - turkofoni.org

yard.doÇ.dr. kerİme ÜstÜnova eklerİn ÖĞretİmİ Üzerİne bİr İkİ sÖz uludaĞ uni. ... yabancilara tÜrkÇe'nİn ÖĞretİmİnde temel sÖz varliĞinin ...
http://www.turkofoni.org/tr/turkish-helps-learners-and-teachers

Kerime Üstünova - Google Akademik …

Eklerin öğretimi üzerine bir iki söz. K Üstünova. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 173-182, 2004. 15: 2004:
http://scholar.google.com.tr/citations?user=ioyzxWoAAAAJ&hl=tr

Türkoloji Makaleleri - SANALHAZiNEM …

Türkçede Sloganlaştırılan Dil Birliklerinin Toplum Dilbilimsel İşlev Çözümlemesi Üzerine Bir deneme ... Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz (Do ...
http://www.shazinem.net/dershaneler/136216-turkoloji-makaleleri.html

Makale » DergiPark - anadiliegitimi.com

Eklerin Öğretimi Üzerine Bir İki Söz”, Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi, ...
http://www.anadiliegitimi.com/issue/32354/338672