Фальклор і сучасная культура-2008. Частка 1 - [PDF …

description. 1Фальклор і сучасная культура Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны ...
https://vdocuments.site/documents/-2008-1-565b20493613d.html

Глава 1 тэкст як адзінка сінтаксісу

Сёння тэкст як маўленчы твор актыўна даследуецца паводле многіх аспектаў.
https://studfiles.net/preview/2377097/page:2

Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў (fb2) | КулЛиб ...

У досыць многіх з іх, як пісаў ... як сёння. ... Сустрэўся і такі маўленчы гібрыд, як па ...
https://coollib.com/b/302861/read

Паняцце білінгвізму. Аспекты білінгвізму — allRefs.net

Лексічны склад беларускай мовы фарміраваўся на працягу многіх ... Сёння слова ... Тэкст як ...
http://allrefs.net/c12/47sn5/p20

Фразеалагізацыя моўных афарызмаў у беларускай мове

У многіх артыкулах ... актыўна ўжываецца ... і ўключаюцца ў тэкст як самастойны сказ ...
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00179587_0.html

Моўныя сродкі стварэння цэласнасці і звязнасці …

Характарызуючы тэкст як ... з пазіцый якіх даследуецца тэкст: ... Тэкст - маўленчы твор, ...
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=703437

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

Навуковы твор, ... якія яны паводле будовы. ... якія актыўна скарыстоўваюцца, ...
http://www.grandov.ru/nuda/belaruskaya-mova-prafesijnaya-leksika/stranica...

Далучаем дзяцей да беларускай мовы …

Дыдактычная гульня як сродак развіцця маўлення дзяцей старэйшага дашкольнага ...
http://ddu92.minsk.edu.by/main.aspx?guid=14151

УДК 947 (Р476.5) ББК 63.3 (4 Беи-Вит)5 ISBN - PDF

Асабліва актыўна мясцовае ... што сёння «ад сядзібы ... Як узор з ...
https://docplayer.ru/47502608-Udk-947-r476-5-bbk-63-3-4-bei-vit-5...

2010 Т.17 Сш. 1-2 | Беларускі Гістарычны Агляд

Такі аб’ёмісты манаграфічны твор, як ... У многіх ад ... Гэты тэкст быў прачытаны як ...
http://www.belhistory.eu/category/2010-t-17-ssh-1-2